yatırımının en büyük gider kaleminin esnasında yapılan kazı masrafı olduğunu biliyor muydunuz? Kazı maliyetine bakıldığında diğer giderler görece düşük diyebiliriz. Üstelik bu kazı maliyeti granit gibi sert zeminlerde katlanarak artabiliyor.

Bu sorunun çözümü için ’nde () yürürlüğe giren” () adlı yasa ile birlikte fiber internetin tüm eyaletlerde çok daha hızlı ve düşük maliyetle yaygınlaşması amaçlanıyor.

Ağ tarafsızlığının (Net Neutrality) aksine hem Demokratlar’ı hem de Cumhuriyetçiler’i bir araya getiren bu yasa Senato’dan geçen son haline göre bir zorunluluk değil, daha çok yerel yönetimleri yönlendirme mahiyeti taşıyor. Devletin yatırıma teşvik etmesi adına önemli bir yer teşkil ediyor. Yasaya göre eyalet yönetimlerinden, yol veya kaldırımları yenilerken ya da yenisini yaparken fiber yatırım ihtiyacını göz önüne alarak, daha sonra fiber kabloların geçebilmesi için plastik borular yerleştirmesi isteniyor. Bu plastik boruların içerisinden fiber kablolar tekrar bir kazı yapılma ihtiyacı duyulmadan geçirilebilecek. Böylece internet servis sağlayıcılar (İSS) bir bölgeye yatırım yapmak istediğinde her bir İSS’nin ayrı ayrı kazı gerçekleştirmesi sonucu artan fiber yatırım maliyetlerinin büyük oranda düşeceği öngörülüyor.

Kaynakça:

https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/dig-once-rule-requiring-fiber-deployment-is-finally-set-to-become-us-law/

https://www.ncbroadband.gov/playbook/policy-and-broadband/dig-once-policies/