Belediyelere internet konusundaki taleplerimizi dile getirmeye İstanbul ile başlamıştık. Şimdi ise başkentimizin çağı yakalayan internet altyapısına kavuşması adına Ankara Büyükşehir Belediyesinin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi için çağrıda bulunuyoruz.

Bildiğiniz üzere belediyeler, internet altyapısı konusunda son derece kritik bir role sahip. Kazı izinlerinden çeşitli ruhsatlandırmalara ve kiralamalara kadar iletişim konusunda birçok açıdan söz sahibiler ve etkinler. Bu nedenle yapacağımız çağrı, başkentimizin internet konusunda örnek teşkil edecek bir noktaya gelebilmesi için son derece önemli, çünkü bir ülkenin başkentindeki altyapı, tüm ülkeye örnek olmalıdır.

Gönderilecek metin:

İçinde bulunduğumuz çağda internetin büyük bir ihtiyaç olduğu artık herkesçe bilinen bir gerçek. Ancak ne yazık ki çağın çok gerisinde internet bağlantılarına ve fahiş fiyatlara mahkum olmuş durumdayız. İnternet altyapısı ve hizmetleri konusunda belediyelerin rolü de yadsınamaz bir gerçek. Ben de bir internet kullanıcısı olarak belediyenizden aşağıda sıraladıklarımı talep ediyorum:

1- Yakın zamanda Amerika’da “bir defa kaz” (dig once) kuralı yasalaşmıştı. Yasaya göre eyalet yönetimlerinden, yol veya kaldırımları yenilerken ya da yenisini yaparken fiber yatırım ihtiyacını göz önüne alarak, daha sonra fiber kabloların geçebilmesi için plastik borular yerleştirmesi isteniyor. Bu plastik boruların içerisinden fiber kablolar tekrar bir kazı yapılma ihtiyacı duyulmadan geçirilebilecek. Böylece internet servis sağlayıcılar (İSS) bir bölgeye yatırım yapmak istediğinde her bir İSS’nin ayrı ayrı kazı gerçekleştirmesi sonucu artan fiber yatırım maliyetlerinin büyük oranda düşeceği öngörülüyor (kaynak: https://internettekalite.com/bir-defa-kaz-kurali-abd-genelinde-yasaya-donustu/). Bu tip bir düzenlemenin hayata geçirilmesi israfın önlenmesi ve fiber optik dönüşümün çok daha kolay ve hızlı hâle gelmesi için büyük bir önem arz etmektedir.

2- Kazı ruhsatı verilirken ABB için öncelik nedir? Fiber optik altyapı dönüşümünün tamamlanmasının önünde “kâr öncelikli bir düşünce” engeli var mıdır? Eğer böyleyse bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. İSS’lerin, Ankara genelinde fiber optik dönüşümü tamamlayabilmesi için her türlü kolaylık sağlanmalıdır. Vatandaşın yararına olacak şekilde her türlü adımın atılması elzemdir.

3- Birçok kullanıcıdan “altyapı hâlâ gelmedi” , “yeni binaya taşındık, altyapı yok, port yok” şeklinde şikayetler alıyor/görüyoruz. Bu gibi durumların önüne geçmek için yeni yapılan ve yapılacak binalar için yapı ruhsatı verilirken internet altyapısının da BTK’nın Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine göre olup olmadığının denetlenmesi ve internet altyapısının bu şartnameye uygun olarak varlığının şart koşulması, içinde bulunduğumuz çağda olmazsa olmazdır. Bunun temin edilmesi şarttır.

4- Bilindiği üzere ABB, kamu yararına olmak üzere çeşitli iştirakler aracılığıyla uygun fiyatlı hizmetler sunmakta. ABB Halk Ekmek, buna güzel bir örnek olarak verilebilir. Tıpkı Halk Ekmek örneğinde olduğu gibi çağa yaraşır hızlardaki internetin de yaygınlaştırılıp vatandaşa uygun fiyattan sunulması olumlu bir adım olabilir.

Romanya’nın köyündeki vatandaş 100 Mbps interneti ayda yaklaşık 40 Romen Leyi (53 Türk Lirası) ile alırken, Ankara’nın orta yerinde fiber optik altyapıya erişemiyor olmak ve erişebildiğim yerlerde bile düşük hızlara fahiş fiyatlar ödüyor olmak beni utandırıyor. Güzel ülkemizin başkentinde, çağı yakalayan bir internet altyapısı görmek istiyorum. Başkentimiz, attığı ileri adımlarla ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacaktır. Taleplerimin dikkate alınmasını umuyorum.

Nereye göndermeliyim?

Aşağıdaki seçeneklerden birisi üzerinden gönderebilirsiniz:

  • https://mavimasa.ankara.bel.tr adresinden “Başvuru Oluştur” seçeneğine tıklatıp, gelen sayfada zorunlu alanları doldurduktan sonra “Başvuru Metni” kısmına yukarıdaki metni yapıştırarak gönderebilirsiniz.

-veya-

-veya-

  • 0312 153 00 00 numarasına WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz.
1.837 Görüntülenme